Welkom bij Amnesty Dalfsen

 

 

U bent op de website van de werkgroep Dalfsen van Amnesty International. Van harte welkom!

Amnesty International is een onafhankelijke, onpartijdige en internationale organisatie die streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Mensenrechten zijn de meest fundamentele rechten die ieder mens ter wereld heeft. Deze rechten garanderen ieders vrijheid, gelijkheid en menselijke waardigheid. Amnesty International doet onderzoek naar ernstige schendingen van deze rechten en voert actie om die schendingen tegen te gaan en te voorkomen.

 

De werkgroep Dalfsen zet zich plaatselijk in voor het werk van Amnesty International. Dit gebeurt door aandacht te vragen voor de doelstellingen van Amnesty en door activiteiten te ontplooien die een bijdrage kunnen leveren aan het werk van Amnesty.


Op deze site treft u informatie over ons en onze activiteiten.

Ook kunt u via deze site informatie vinden over Amnesty International en Amnesty International Nederland.


  • Laatste wijziging: 22 oktober 2021.