Terugblik 2019

Jaarverslag werkgroep Dalfsen Amnesty International 2019

 

De algemene taken van de werkgroep, missie en visie en de organisatie staan in een afzonderlijk document op onze site.

Activiteiten 2019

De werkgroep Dalfsen heeft in 2019 de volgende activiteiten uitgevoerd:

Op de dag van de rechten van de mens heeft de werkgroep op 10 december een schrijfmarathon georganiseerd in de Trefkoele+ in Dalfsen en in de Spil in Nieuwleusen. Er zijn dit jaar 581 brieven en groetenkaarten geschreven;

Er zijn in Dalfsen ongeveer 80 brievenschrijvers, die met een schrijf-abonnement meedoen aan schrijfacties van Amnesty International. De brieven worden maandelijks aangeleverd door Amnesty International en door een aantal vrijwilligers rondgebracht, teneinde door de brievenschrijvers te laten ondertekenen en verzenden. Op een apart vel worden de belangrijke gebeurtenissen vermeld. Dit werk wordt georganiseerd door een tweetal coördinatoren;

We organiseerden weer een landelijke collecte in Dalfsen. Vooraf hielden we een kick-off met als spreker Eduard Nazarski. Hij sprak over zijn ervaringen als directeur van Amnesty Nederland. De bijeenkomst werd met ongeveer 70 personen goed bezocht door mensen uit Dalfsen en omliggende plaatsen (Ommen, Wezep en Zwolle). Aan de collecte namen 40 lopers deel. De opbrengst was met € 3.218 hoog! (€80,- per persoon);

In de Grote Kerk in Dalfsen en in de kerk in Oudleusen stonden we 5 keer met petitielijsten. In totaal zijn deze bijna 700 keer door kerkgangers ondertekend;

We namen op 5 mei met Zwolle deel aan het bevrijdingsfestival met petitielijsten en promotiemateriaal;

Ook bij de voorbereiding in Ommen aan de wereld Jamboree waren we actief aanwezig met propagandamateriaal en petitielijsten;

Bij aan de bijeenkomst van de World Servants in Heino heeft onze groep haar steentje bijgedragen;

Met de Wereldwinkel hebben we contacten om Amnesty-producten in het assortiment op te nemen;

Samen met de filmcommissie het de werkgroep een film uitgezocht die in de Stoomfabriek is vertoond. Amnesty werd bij de aankondiging duidelijk vermeld;

Al onze activiteiten hebben we vooraf of achteraf gepromoot met artikelen in diverse plaatselijke kranten. Een keer is de aankondiging gedaan via een mailing van de regio NOG;

Op de Regiodag van de NOG hebben we actief van gedachten gewisseld met andere werkgroepen;

Met onze bakfiets hebben we diverse keren Amnesty International gepromoot;

De werkgroep onderhoudt een eigen website (www.dalfsen.amnesty.nl), waarop informatie te lezen valt over de visie, missie en organisatie van (de werkgroep van) Amnesty Dalfsen, aankondigingen voor komende activiteiten en verslagen van activiteiten. Daarnaast zijn er ook links te vinden naar algemene informatie over Amnesty International;

Tijdens een verjaardag doneerden de gasten van een van de leden € 850.

De werkgroep verkoopt Amnesty-producten zoals kaarsen, kaarten, servetten, CD’s, boeken enz. Dit gebeurde met name tijdens de schrijfavond in december.

  • Laatste wijziging: 12 november 2020.