Terugblik 2014

 

In 2014 gingen we met drie werkgroepleden verder waar we eind 2013 waren gebleven.

 

Collecte + Kick-off

Ook dit jaar heeft Amnesty International Dalfsen weer meegedaan met de landelijke collecteweek. In de aanloop er naartoe hebben we - in samenwerking met de de Raad van Kerken - een avond georganiseerd over de vreemdelingenbewaring in Nederland.
Tijdens deze kick-off-activiteit werd eerst de Movies that Matter-film Exitvertoond. Vervolgens gaf vreemdelingenrechter mr. John Bouwman een actueel beeld van de vreemdelingenbewaring in Nederland tegen het licht van de mensenrechten. Een goed bezochte, informatieve bijeenkomst.

De collecte in Dalfsen, Hoonhorst en Oudleusen bracht in 2014 wederom méér op dan in de jaren daarvoor, namelijk 2.750,00.

 

 IMG 6038  Adriaan Holsappel   Kick off Dalfsen 2014 spreker mr. John Bouwman

 

Meerjarenplan

Toen de collecte achter de rug was, zijn we eens bij onszelf te rade gegaan over waar we met de werkgroep Amnesty Dalfsen naartoe willen. Dit zou zn beslag krijgen in een Meerjarenplan. Over het eerste actiepunt waren we het met zn drieën gauw eens. We wilden de werkgroep heel graag met minstens 3 leden uitbreiden.

Tussentijdse activiteiten
Tussendoor leverden we als Amnesty International nog een bijdrage tijdens een kerkdienst - een Thomasviering - in de Protestantse Kerk in Dalfsen en stonden we met een kraam op de Vrijwilligersmarkt bij de Trefkoele+ in Dalfsen.

Schrijfmarathon

Daarnaast namen we ons voor om dit jaar op 10 december - Wereldmensenrechtendag - in Dalfsen ook een Schrijfmarathon te gaan organiseren. Een spannende beslissing, want met zn drieën is dat best wat werk.
Maar rond de zomer ging ineens alles vanzelf. Er meldden zich spontaan 2 nieuwe werkgroep-leden aan. Daarnaast konden we ook een beroep gaan doen op een actieve, altijd inzetbare flex-werker en een kundige webmaster.
En zo zaten we de eerste vergadering na de zomervakantie niet met 3, maar met 5 enthousiaste werkgroep-leden om de tafel. Met nog wat ondersteuning achter de hand. En dat maakte de voorbereiding van de Schrijfmarathon, ineens een veel leukere klus.

Tientallen brievenschrijvers en bijna 850 brieven tijdens Schrijfmarathon

De avond van de Schrijfmarathon zelf werd een groot succes en gaf een enorme voldoening. Er kwamen vele tientallen mensen tussen 18.00 en 22.20 uur naar de Trefkoele+ om brieven te schrijven voor slachtoffers van wie de fundamentele mensenrechten op ernstige wijze worden geschonden. Dankzij het werk van een aantal basisscholen, stond de teller aan het begin van de avond al snel op 240. Maar door de grote toestroom van mensen die aan de oproep hadden gehoord gegeven om aan de Schrijfmarathon mee te doen, liep dit aantal aan het einde van de avond op tot maar liefst 843!

En niet alleen het resultaat was goed. Er hing de hele avond een sfeer van enorme saamhorigheid om gezamenlijk een daad te stellen tegenover mensenrechtenschendingen. Ook de Wereldwinkel en Stichting Vluchtelingenwerk waren met een stand aanwezig. Op de muziek van de band Memory Lane en met deskundige tips van Fysiotherapie Dalfsen hielden vele tientallen schrijvers de pennen langdurig in beweging. TV-presentatrice Renate Wennemars hield het zelfs de gehele avond vol. En alsof het een echt sportevenement betrof, praatte speaker Henk Borgmeijer de hele avond aan elkaar.

Het werk van Amnesty International is dus nog altijd actueel en breed gedragen. Met dit succes overwegen we als werkgroep Amnesty Dalfsen sterk om in 2015 opnieuw een Schrijfmarathon te organiseren.

foto's: Adriaan Holsappel (klik op foto voor een vergroting)Goed jaar!

En zo eindigde 2014 heel anders dan we begonnen, met een belangrijke uitbreiding van de werkgroep en een enorm voldaan gevoel door een geslaagde Schrijfmarathon, die ons duidelijk heeft gemaakt dat het werk van Amnesty International in de gemeente Dalfsen op veel steun kan rekenen.

 

 

  • Laatste wijziging: 12 november 2020.